ทอล์คโชว์ การกุศลโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตตฺโต

ทอล์คโชว์ การกุศลโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตตฺโต
บรรยายเรื่อง ความสุขในวัยเกษียณของผู้สูงอายุยุค 4.0
เพื่อ ระดมทุน สร้างห้องพระและห้องสมุดธรรมะภายในบ้านผู้สูงอายุราชสีมา
วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 8.30 - 11.00น.
ณ ห้องประชุมวังน้ำเขียว บ้านผู้สูงอายุราชสีมา


พิมพ์ อีเมล