• หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • ผู้บริหารและพนักงานบริษัท นิปปอน เพ้นต์ จำกัด ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อใช้ในงานของมูลนิธิฯ

ผู้บริหารและพนักงานบริษัท นิปปอน เพ้นต์ จำกัด ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อใช้ในงานของมูลนิธิฯ

S 7487645

ผู้บริหารและพนักงานบริษัท นิปปอน เพ้นต์ จำกัด
ได้มาร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อใช้ในงานของมูลนิธิฯโดยจนท.ฝ่ายระดมทุนได้ให้การต้อนรับและแนะนำสถานที่


S  7487645

S 7487645

S  7487646

S 7487646

S  7487647

S 7487647

S  7487648

S 7487648

S  7487649

S 7487649

พิมพ์ อีเมล